Všichni pracovníci splňují veškeré zákonné požadavky potřebné k výkonu své profese. Pravidelně absolvují certifikované proškolování v oblasti bezpečnosti práce, povinné školení řidičů, podrobují se psychologickým testům a vyšetřením. Část zaměstnanců je proškolena i pro přepravu nebezpečných látek – ADR. Každý zaměstnanec má uzavřeno pojištění škod způsobených při výkonu povolání.

Komunikace mezi dispečery a řidiči je zajištěna po celé Evropě prostřednictvím mobilních telefonů. Rovněž využíváme systém GPS umožňující průběžné i zpětné kontrolování výkonu, tras a časového průběhu přepravy.