• vozidla splňují emisní normy EURO 3 a EURO 5
  • zaměstnanci jsou školeni v oblasti bezpečnosti práce, absolvují povinná školení řidičů, psychologické testy, vyšetření, případně další školení (např. pro přepravu nebezpečných látek ADR atd.)
  • disponujeme certifikátem ISO 9001:2008