Naše společnost poskytuje široké spektrum kvalitních služeb za použití nejmodernější techniky. Zabezpečujeme vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravu, logistické služby, skladování, ale např. i přepravu nadrozměrných nákladů nebo provádění zemních prací.

Všechna naše vozidla a jejich pohyb jsou sledovány systémem GPS. Samozřejmostí je plné pojištění všech vozů včetně pojištění nákladu.

Velkou výhodou je rovněž spolupráce s řadou renomovaných dopravců, což nám umožňuje splnit prakticky jakékoliv požadavky našich klientů. Veškeré služby jsou prováděny podle platných předpisů, vyhlášek a norem, jejichž dodržování je pravidelně kontrolováno.

Dalším důležitým kritériem, které se snažíme plnit, je operativnost. 90 % objednávek přepravy přijímáme zhruba 24 hodin před požadovaným termínem. Stálí zákazníci mají tuto dobu výrazně kratší, většinou 10 až 12 hodin před nakládkou. Zpravidla však dokážeme vyjít vstříc jakémukoliv požadavku a přistavit vozidlo i např. během jedné hodiny.

Ceny za přepravu jsou závislé na druhu použitého vozidla, ujeté vzdálenosti, případně na jiných nadstandardních přáních klienta. Obecně lze říci, že čím delší je ujetá vzdálenost, tím přiznivější je i cena.

Pokud máte jiné požadavky a v tomto kratičkém výčtu jste podobnou službu nenašli, kontaktujte nás a zeptejte se. Budeme se snažit vám za všech okolností vyjít vstříc a vaše přání vám splnit.